เกี่ยวกับเรา

Pinthongland

บริษัท ปิ่นทองแลนด์ พร้อมดูแลให้คุณเป็นเจ้าของโกดัง
ราคาถูกกว่าเช่า คุ้มทุนระยะยาวแน่นอน

“เรามีทีมงานที่พร้อมดูแลทุกขั้นตอนให้คุณ”

การขายที่ดินพร้อมสร้างโกดังโรงงานเป็นกระบวนการซึ่งมีความซับซ้อนและควรให้ความสำคัญในด้านกฎหมายและการวางแผนเพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จตามความต้องการของธุรกิจของคุณ ควรคำปฏิบัติตามกฎหมายและรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเมื่อจำเป็นและตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนที่ดินและโครงสร้างโกดังและโรงงานให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณในอนาคตในระยะยาวและระยะสั้นของธุรกิจของคุณ

ค่าเขียนแบบ
สถาปนิก ,วิศวกร

ค่าขอใบอนุญาต
ในการก่อสร้าง

ค่าธรรมเนียม
ในการโอน

รถเยี่ยมชม
โครงการ

บริการของเรา

รับสร้างบ้าน โกดัง โรงงาน ทุกรูปแบบ
ขายที่ดิน พร้อมสร้างโกดังโรงงาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลทุกขั้นตอน

ขอใบอนุญาต
ทางบริษัทมีทีมงานที่ติดต่อประสานงานระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับหน่วย งานราชการ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกกับผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม เพื่อขอใบอนุญาติในการสร้างสิ่งปลูกสร้างกับทางองค์การบริหารส่วนตำบล

ติดต่อสถาบันการเงิน
เรามีทีมงานที่จะให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการทุกท่านใน การติดต่อกับสถาบันการ เงินหลายแห่ง เพื่อตรวจสอบสถานะทางการเงินและอำนวยความสะดวกในการยื่นเอกสารขอสินเชื่อ 100% โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน
จัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง
เนื่องจากทางบริษัทต้องการเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ให้มากที่สุด เราจึงมีทีมงานวิศวกร สถาปนิกเพื่อให้คำแนะนำในการออกแบบ ก่อสร้าง อาคาร โกดังและโรงงาน เพื่อตอบสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้า

สอบถามเพิ่มเติม

คุณหนุ่ม

คุณแพรว

Why choose us?

ทำไมต้องเลือกเรา

1

การวางแผนและการศึกษาตลาด :

ทำการวิเคราะห์ที่ดินของคุณเพื่อหาความเหมาะสมในการสร้างโกดังและโรงงาน ศึกษาตลาดและความต้องการของธุรกิจในพื้นที่นั้น คำนึงถึงค่าเช่าและราคาขายของที่ดินและโกดังในพื้นที่เปรียบเทียบ

2

ค้นหาที่ดิน :

หาที่ดินที่เหมาะสมสำหรับโกดังและโรงงานของคุณ
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น สถานที่, ขนาด, การเข้าถึง, การจอดรถ, และความสามารถในการส่งออกสินค้า

3

การวางแผนการสร้าง :

หากคุณได้ที่ดินแล้ว คุณจะต้องวางแผนการสร้างโกดังและโรงงานตามข้อกำหนดและข้อตกลง
การจ้างบริษัทที่มีความชำนาญในการสร้างโกดังและโรงงานอาจจำเป็น

4

การทำสัญญาและการโอนที่ดิน :

ทำสัญญาขายที่ดินและโกดังโรงงานที่เป็นรายละเอียดและมีกำหนดการดำเนินกระบวนการโอนสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมายท้องถิ่น

5

การจัดการการเงิน :

พิจารณาแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการซื้อที่ดินและสร้างโกดังโรงงานวางแผนการเงินในการดำเนินกิจการโกดังและโรงงาน

6

การประสานงาน :

ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ทนายความ, โซนผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย, และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

โครงการของเรา

สนใจเยี่ยมชมโครงการ

โครงการปิ่นทองแลนด์หลังโรงงานเถ้าแก่น้อย เฟส 1

โครงการปิ่นทองแลนด์ 6/2

โครงการปิ่นทองแลนด์ 7

โครงการปิ่นทองแลนด์ ลาดหลุมแก้ว 1

คุณหนุ่ม

คุณแพรว

ปิ่นทองแลนด์ (สำนักงานขาย)